انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

مقالات

خداوندا؛ آرامشي عطا فرما تا بپذيرم آنچه را كه نمي‌توانم تغيير دهم،


 شهامتي كه تغيير دهم آنچه را كه مي‌توانم و دانشي كه تفاوت آن دو را بدانم. آمين."


"منوچهر" به دليل تصادف حين رانندگي با يك موتورسوار مدت 5 ماه را در زندان سپري كرده است تا زماني كه با كمك خانواده توانست 4 ميليون مبلغ مورد توافق شاكي را بپردازد اما او موفق مي‌شود كه در زندان نيز جلسات NA  را تشكيل دهد. كلاس 37 نفره "منوچهر" مسوولان زندان را نيز خوشحال كرد كه يك بند زندان از اعتياد عاري باشد
. "منوچهر" اشاره مي‌كند غرور داشتم با خودم گفتم هفته‌اي يك‌بار اين كار را انجام مي‌دهم اما كم كم زمان آن كاهش يافت. يك وقت به خودم آمدم ديدم هر روز دارم اين كار را انجام مي‌دهم. طوري شد كه اگر يك روز مواد مصرف نمي‌كردم، انگار كمبودي داشتم. يك‌باره ديدم انگ اعتياد ناخواسته به من چسبانده شده، گفتم پس بهتر است كسي مرا نبيند، نفهمد؛ مثل كبكي كه سرش را زير برف فرو كند.


بروزجرم،حبس و طرد ازخانه؛آيا جامعه براي پذيرش بزهكاران نادم آماده است؟
نگاهي كارشناسانه به زندگي يك مددجوي مركزمراقبت بعد ازخروج

كارخانه‌دار سالخورده هر روز با اتومبيل پژو 405 خود از جاده متروك اشتهارد رد مي‌شد تا زودتر به مقصد برسد. يك روز عصر طي همان مسير، متوجه موتورسيكلت واژگون دختر و پسر جواني مي‌شود كه غرق خون در وسط جاده افتاده‌اند.
مرد پياده مي‌شود، بالاي سر مصدومان مي‌آيد تا به آنها كمك كند كه ناگهان دردي حس مي‌كند، با همان حالت گيجي برمي‌گردد، پسر جواني را مي‌بيند كه چوبي در دست دارد. ضربه‌هاي پسر جوان، مرد را كاملا بيهوش مي‌كند.

"وحيد" يك كودك خياباني است. نه چهره، نه لباس، نه رفتار و گفتارش هيچ‌يك نشاني از يك كودك خياباني ندارد اما به عمق حرف‌هايش كه توجه مي‌كني تازه نشانه‌هاي همان كودكان نحيف خياباني را مي‌يابي كه كودكي را در كوچه پس كوچه‌هاي بزرگسالي تجربه كرده‌اند.

آسيب‌شناسي موضوع از سوي كارشناسان مركز مراقبت بعد ازخروج از زندان 3 فرزند بدون شناسنامه حاصل خودخواهي پدر درفروش دخترش
در پرونده زينب آمده است:«شغل پيش از زندان: خانه‌داري؛ شغل پس از زندان: بيکار». حالا او آمده به "مرکز مراقبت بعد از خروج " سري بزند تا شايد شغلي بيابد، مساعدتي شود، شايد رد خاطرات دردناک زندگي‌اش را از ذهن بزدايد، شايد حتي مادر خوبي باشد براي کودکاني که مي‌توانند آينده‌اي متفاوت را تجربه کنند، متفاوت‌تر از سرگذشت او...


زينب امروز 23 ساله مي‌شود. با برچسب زني زنداني به اتهام نگهداري مواد مخدر. مادر سه فرزند با شناسنامه‌اي فاقد نام همسر.