انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)
فرم کمک نقدی آنلاین
 1. لطفا زبان دستگاه و صفحه کلید خود را بر روی انگلیسی قرار دهید
  ورودی نامعتبر
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر - لطفا نام خود را مرقوم فرمایید
 3. شماره تلفن همراه / ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 4. مبلغ اهدایی(*)
  ورودی نامعتبر- مبلغ نمی تواند خالی باشد
 5. مبلغ اهدایی نهایی
  0 تومان
 6. انتخاب درگاه پرداخت آنلاین
 7. (*)

  ورودی نامعتبر
 8. ارسال و اتصال به سیستم بانکی