انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

فرم پذیرش داوطلب

نام :
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی :
ورودی نامعتبر

نام پدر :
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:
ورودی نامعتبر

کد ملی:
ورودی نامعتبر

جنسیت:
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل:
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی :
ورودی نامعتبر

رشته تحضیلی :
ورودی نامعتبر

شغل :
ورودی نامعتبر

سایر مهارت های شغلی :
ورودی نامعتبر

زمینه همکاری:
ورودی نامعتبر

تلفن منزل :
ورودی نامعتبر

تلفن همراه :
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار :
ورودی نامعتبر

فکس :
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک :
ورودی نامعتبر

نشانی منزل :
ورودی نامعتبر

منطقه محل سکونت:
ورودی نامعتبر

نشانی محل کار :
ورودی نامعتبر

ساعات و روزهای همکاری:
ورودی نامعتبر

 
مشارکت اجتماعي شما جهت حل مشکلات مددجويان کدام يک از گزينه هاي ذيل است:
الف) کمک های نقدی
ورودی نامعتبر

میزان و مدت کمک های نقدی :
ورودی نامعتبر

ب) کمک به ايجاد اشتغال به مددجويان
ورودی نامعتبر

ج) خدمات مشاوره اي تخصصي
ورودی نامعتبر

مدت زمان ارائه خدمات در طول روز يا هفته :
ورودی نامعتبر

د) خدمات درمانی
ورودی نامعتبر

مسکن :
ورودی نامعتبر

و) فرهنگي و آموزشي
ورودی نامعتبر

آیا پیشنهادی در جهت ارتقاء سطح کیفی انجمن دارید؟
ورودی نامعتبر

عبارت امنیتی را وارد نمایید(*)
عبارت امنیتی را وارد نمایید تازه کردنورودی نامعتبر

ارسال